Valné zhromaždenie AESS

Vážení členovia Asociácie evanjelických škôl Slovenska,

ďakujem Vám za účasť na dnešnom zasadnutí Valného zhromaždenia a pozdravujem aj tých, ktorí sa nemohli zasadnutia zúčastniť.

PhDr. Marián Damankoš, PhD., prezident
Asociácia evanjelických škôl Slovenska