Kontakt

Asociácia evanjelických škôl Slovenska
združenie právnických osôb

Palisády 736/46, 811 06 Bratislava
IČO: 54210798
IBAN: SK87 0900 0000 0051 8942 2292


Prezident
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Email: prezident.aess@gmail.com
Mobil: 0918 828 221
Viceprezident:
Mgr. Miroslava Čurlík
Hlavná 137, 080 01 Prešov
Email: curlik@esspo.sk
Mobil: 0918 828 214
Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Štefániková
Jesenského 836, 980 61 Tisovec
Email: miroslava.stefanikova@egt.sk
Mobil: 0908 852 995
Členovia prezídia:
PaedDr. Slavomír Hanuska
Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
Email: evg@evg.sk
Mobil: 0917 430 552
Mgr. Jozef Sopoliga
M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Email: jozef.sopoliga@essmt.sk
Mobil: 0905 517 181