Valné zhromaždenie AEŠS

Valné zhromaždenie AEŠS, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15. marca 2024 o 10.00 hod. v priestoroch Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5 v Banskej Bystrici.