Jozef Tekeli a kol.: OD VZN K ZMLUVE O FINANCOVANÍ

Novela Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmeny financovania neštátnych zriaďovateľov prináša praktický prehľad o základných zmenách, zrozumiteľný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, práva a povinnosti účastníkov, ako aj najčastejšie otázky a odpovede na ne. Aktualizované vydanie.


Jozef Tekeli a kol.: OD VZN K ZMLUVE O FINANCOVANÍ